Amaç

Birimin amacı;

 Üniversitenin uluslararası platformlarda görünürlüğünü ve tanınırlığını artırma yönündeki faaliyetlere gereken yabancı dil desteğini sağlamak ve akademik personelin yabancı dile ilişkin yeteneklerini değişik bakımlardan geliştirici faaliyetlerde bulunmaktır.