Başvuru

Yabancı Dil Destek Birimi olarak verdiğimiz hizmetler ilgili evraklar Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden birimimize ulaştıktan sonra başlamaktadır.