Birimin faaliyet alanları;

a) Üniversitenin web-sitesinin, başta İngilizce olmak üzere, yaygın kullanılan yabancı dillerde hazırlanması ve güncellenmesinden sorumlu olmak,

b) Üniversite ve bağlı birimler tarafından yabancı dilde hazırlanan tüm materyali yazıldıkları dilin gramer kurallarına uygunluk, anlaşılabilirlik ve akıcılık bakımından gözden geçirmek,

c) Akademik personelin yabancı dilde yazmış oldukları eserleri, yazıldıkları dilde belirli bir seviyede olmaları kaydıyla, gramer kurallarına uygunluk, anlaşılabilirlik ve akıcılık bakımından gözden geçirmek,

ç) Akademik personele yönelik olarak yabancı dilde proje hazırlama ve yazma teknikleri konusunda eğitim seminerleri düzenlemek,

d) Akademik personelin yabancı dilde yazma ve konuşma yetenekleri ile ilgili sınavlardaki başarı düzeylerini geliştirici eğitim seminerleri ve kurslar düzenlemek,

e) Birim bünyesinde yerli ve yabancı uzmanlar istihdam etmek, ilgili tüm resmi veya özel kurum, kuruluş ve şahıslar ile işbirliği yapmak,

 

30 Kasım 2015, Pazartesi 527 kez görüntülendi